top of page

Yamaç Paraşütü Başlangıç Eğitimi

Yamaç Paraşütü Orta Seviye Pilot Eğitimi

Eğitim Bölgesi

Eğitim Bölgesi

Yamaç paraşütü eğitiminin bu aşamasında kursiyere farklı uçuş bölgelerinde eğitim verilerek uçuş tecrübesini arttırmak amaçlanır. YP Başlangıç Eğitimi'nde irtifa uçuşlarının yapıldığı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe'nin yanında Alanya, Bolu, Denizli ve Ölüdeniz gibi farklı bölgelerde yapılan uçuşlarla kursiyerin kendi uçuş sorumluluğunu alması sağlanır.

IMG_8790
IMG_8764
IMG_8720
IMG_8706
IMG_8711
Yer Çalışması Alanı
Yer Çalışması Alanı
Take Off
Eğitim Takvimi
Katılım Şartları

Katılım Şartları

Eğitimin bu aşamasına katılabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir;

 • Yamaç paraşütü Başlangıç Pilot (P2) Eğitimi’nin başarıyla tamamlanmış olması

 • Uçuşlarda kullanılacak yamaç paraşütü için üretim tarihi 2 yılı geçmiş veya uçuş saati 100:00 saati geçmiş olanların, bakım merkezimizce genel bakımlarının yapılmış ve uçuşa elverişlilik onaylarının verilmiş olması

 • Yedek paraşütün kurs başlangıç tarihinden geçerli olacak şekilde son 6 ay içerisinde yetkili kişilerce katlanmış olması

 • Uçuşlarda kullanılacak harnesin hız sistemi ve trapez bağlantılarının bulunması.

Eğitim Programı

Eğitim Programı

Yamaç paraşütü eğitiminin bu aşamasında kursiyerin tecrübesini kademeli olarak arttırmak için toplamda 40 sorti / 15:00 saat uçuş eğitimi uygulamada 3 kur şekilde gerçekleştirilir.

1. Kur

   Bu aşamada kursiyere 15 sorti uçuş süresince aşağıdaki eğitim maddeleri uygulatılır;

 

 • Teorik Dersler: Kursiyerler YP Başlangıç Pilot (P2) Eğitimi'nde anlatılan teorik derslere ilave olarak; YP Ekipmanları, Aerodinamik, Sevk İdare, Telsiz Konuşma Usulleri ve Meteoroloji gibi konularda daha ayrıntılı dersler alırlar. (Yapılacak olan yazılı sınavdan geçer not alınması zorunludur.)​

 

 • İrtifa Süzülüş Uçuşu: YP Başlangıç Pilot (P2) Eğitimi'nde olduğu gibi kalkış, irtifa süzülüş uçuşu, iniş planlaması ve iniş şeklinde uygulanan 15 sorti uçuşun sonunda kursiyerin, kalkış öncesi hazırlıklar dahil olmak üzere tüm uçuş hazırlığı ve iniş planlamasını kendi sorumluluğunda yapabilmesi hedeflenmektedir. Yeterli görülen kursiyerin kayıtlarına kontrol öğretmeni tarafından “Kendi sorumluluğunda yalnız uçuş yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yazılarak imzalanır.

 

2. Kur

   Bu aşamada kursiyere 15 sorti uçuş süresince aşağıdaki eğitim maddeleri uygulatılır;

 • ​Ters Kalkış Çalışması: Kursiyerin kanat çekişi sırasında kubbe kontrolünü daha rahat yapabileceği ve bu sebeple daha güvenli olan, diğer taraftan da uygulaması daha fazla koordinasyon gerektiren ters kalkış tekniğini uygulaması için yer çalışmaları yapılır.

 • Temel Yelken Uçuşu: Ters kalkış ve iniş planlamasında herhangi bir eksiği kalmayan kursiyerler yamaç paraşütü sporunun en keyifli uçuş türlerinden biri olan ve uçuş sürelerini (minimum 02:00 saat) arttıracakları yelken uçuşlarına başlayabilirler. 

 • Kulak Kapatma: Kursiyer bu aşamada irtifa azaltma hareketlerinden biri olan kulak kapatma manevrasını uygulamayı öğrenir. Yelken uçuş sırasında kazanılan irtifayı kaybetmek ya da hızlı şekilde gelişen olumsuz bir hava koşulunda bir an önce iniş planlamak için kullanılan bu yöntem en temel ve güvenli irtifa azaltma hareketlerinden biridir.

 • 360° Dönüşler: Uygun irtifada olan kursiyerlere 360° dönüş çalışmaları yaptırılır. Bu dönüşler sırasında kursiyerler hem kanatlarının dönüş performansları  hakkında tecrübe sahibi olur hem de temel yelken uçuşunda kullanacakları vücut ağırlığı kumandasına hazırlık yapmış olurlar.

 • Hız Sistemi Kullanımı: Hız sistemi (speed bar) ihtiyaç halinde yamaç paraşütünün A kolonları üzerine bağlı makaralar yardımı ile kursiyerin her iki ayağı ile kademeli olarak basıp, hücum açısını düşürerek ileri gidiş hızını + 5 km kadar artırabildiği bir sistemdir. Bu aşamada uygun meteorolojik koşullarda kursiyere hız sisteminin kullanımı uygulamalı olarak yaptırılır. 

3. Kur

   Bu aşamada kursiyerlere 10 sorti uçuş süresince aşağıdaki eğitim maddeleri uygulatılır;

 • Hedefe Yaklaşma Teknikleri: Bu aşamaya kadar yalnızca "Kapalı S" tekniğini uygulayarak iniş planlaması yapan kursiyerler bu kur ile birlikte değişken hava şartlarına, iniş bölgesine, rüzgar yönü ve şiddetine bağlı olarak farklı teknikler kullanarak iniş planlamaları yapmayı öğrenirler.

 • Gelişmiş Yelken Uçuşu: 2. Kurda uygulaması yapılan temel yelken uçuşunun ileri seviyesi olan bu aşamada kursiyerler minimum 03:00 saat dinamik kaldırıcıyı vücut kumandası ile daha etkili kullanarak sırt hattı yelken uçuşu yaparlar. 

 • Tepe İnişi: Temel ve gelişmiş yelken uçuşları ile irtifa kazanmayı öğrenen kursiyerlere kalkış yapmış oldukları tepeye güvenli şekilde yaklaşma ve iniş yapma konusunda telsiz komutları ile uygulama yaptırılır. 

 

 

 • Termiğe Giriş Eğitimi: Bu safhada amaç kursiyeri bir sonraki seviye olan P-4 Pilot eğitimine hazırlamaktır. Bu doğrultuda kursiyere minimum 02:00 saat uygun meteorolojik koşullarda termiğe giriş, termik içerisinde kaldırıcıyı kullanarak irtifa alma, rüzgar üstü-rüzgar altı gibi temel kavramlar anlatılarak uygulamalı uçuşlar yaptırılır.

 

 

Eğitimi başarıyla tamamlamış olmak için;

 • Temel Acil Durumlar çalışmasını da başarıyla bitiren kursiyer YP Orta Seviye Pilot (P-3) Eğitimi'ni tamamlamış olur.

Eğitim Ücreti

Eğitim Ücreti

 1. Kur: 5.000 TL

 2. Kur: 5.000 TL

 3. Kur: 5.000 TL

 

NOT: 3 kurun ardından Temel Acil Durumlar çalışmalarını da başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, eğitim ücretine ek olarak THK bünyesine yapacakları bağış ile Türk Hava Kurumu (THK) ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) onaylı Yamaç Paraşütü Orta Seviye Pilot Sertifikası ve Pilot Seviye Kartı sahibi olabilirler.

SSS
bottom of page