top of page

TEMEL BAKIM

Geçirgenlik, kumaş dayanıklılığı, optik kontrol ve kanat temizliğini içerir.

 

Geçirgenlik Testi: Geçirgenlik testi, kanadın kumaşının belirli bir kesitinden belirli miktarda havanın kaç saniyede geçtiğinin ölçülmesidir. İsviçre menşeili JDC Porosimetre ile yapılan testlerimizde 0.25 litre havanın 4 hPa basınç altında 38,5 cm² kumaştan kaç saniyede geçtiği test edilir ve buna göre ortalama olarak kumaşın cinsine göre geçirgenlik ömrü hesaplanır.

 
Kumaş Dayanıklılığı:
  Kanadın uzun süre katlı kaldığı, 10 yaşını geçtiği, su ile temas ettiği, nemli ortamda veya çok sıcak yerde depolandığı ve porozite değerlerinde tutarsızlık görüldüğü durumlarda kanadın geçirgenlik değeri çok iyi olsa da dayanıklılık testi önem kazanır. Betsometre ile 800 gr yük uygulanarak, açılan yırtığın ilerlemesi gözlenir. 

 

Optik Kontrol: Kanat firar kenarı yukarı gelecek şekilde asılır ve güçlü ışıklar yardımı ile kumaşta ve iplerde herhangi bir yırtık, yama, kopma veya sıyrılma olup olmadığı incelenir. 

Temel Bakım Ücreti 650 ₺

GENEL BAKIM

Temel bakıma ilave olarak, ip uzunluk ölçümü ve trim ayarını içerir.

İp Uzunluk Ölçümü ve Trimming: Kanadın bütün ipleri bu ölçüm için hazırlanmış özel tezgahında, her ipe minimum 5kg yük binecek şekilde, lazer metre yardımı ile ölçülür. Bu ölçümler kanadın kullanım kılavuzu ya da markanın direk kendisinden alınan ip ölçüm tablosuna ile milimetrik olarak karşılaştırılır. Genel olarak ön kolon ve ipler taşıyıcı konumda olduğu için uzuma, arka kolon ipleri ve frenlerde yük taşımamaya bağlı olarak kısalma gözlemlenir. İplerin kalınlığına ve cinsine göre değişiklik gösteren uzatma ve kısaltma yöntemleri ile kanat ilk üretildiğindeki değerlerine döndürülür.

  Trim ayarı hücum açısıyla doğrudan ilişkili olduğu için uçuş güvenliğini ve pilotajı çok etkileyen bir durumdur. Sıfır alınan kanatlarda ilk 10-15 saatten sonra devamında da her yıl ya da 100 saatte bir trimming yapılması tüm kanat üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir. 

Genel Bakım Ücreti 1.750 ₺

Bu hizmetlere ek olarak talep edilmesi halinde İp Dayanıklılık Testi uygulanabilir.

İp Dayanıklılık Testi: Kanadın manuelinde yer alan bilgiler doğrultusunda belirli zaman aralıklarında ya da müşterinin talep etmesi üzerine yine kanadın manuelinde bulunan iplere kırma testi uygulanır. Bu test sırasında kanadın kopma noktasında taşıdığı yük ölçülerek minimum yükün üzerinde olup olmadığı değerlendirilir. Kırılan ilk ipte testi geçerse o ipin erine orijinalindeki gibi ip dikilerek teslim edilir. Fakat kanadın manueline göre sırasıyla uygulanan 3 ip için testten geçemez ise komple ip seti değiştirilmelidir. (350 TL)

bottom of page